สุนัข

วิธีการเป็นเจ้าของสุนัขที่มีความรับผิดชอบ

หากเรามีเวลา มีเงิน พอที่จะดูแลสุนัขของเราได้เป็นอย่างดี พวกเขาก็มักจะกลายเป็นสมาชิกในครอบครัวอันเป็นที่รักของเราด้วยเช่นกัน